Minimalne zamówienie 50 pojemników.

Kontakt

Polkrate Sp. z o.o.

Wynajem pojemników plastikowych.

 

tel. 605 650 302

office@polkrate.pl

 

Polkrate Sp. z o. o.

Siedziba: Moszna-Parcela 29, 05-840 Brwinów

 

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St.Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS: 0000150022 NIP: 5342218236
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN